Mokrá lakovna

 

Mokrá lakovna

Lakování provádíme v lakovně v areálu bývalých krušnohorských strojíren (KSK) v Újezdečku u Teplic, kde i současně provádíme tryskání. K samotnému nanášení nátěrových hmot využíváme především vysokotlaké zařízení (nebo-li Airless), čímž je zajištěna větší kvalita a životnost laku.

Pro antikorozní úpravu používáme především nátěrové hmoty od společnosti HEMPEL, MANKIEWICZ, INTERNATIONAL, FREILACKE. Ovšem díky dlouholetým zkušenostem našich lakýrníků se nebráníme nátěrovým hmotám i od jiných výrobců. Vždy záleží na zákazníkovi.

Běžně aplikujeme nátěrové hmoty do různých kategorií korozní agresivity:

Základní stupně korozní agresivity vnějšího prostředí – dle normy ISO 12944 Venkovní Vnitřní
C1 – velmi nízká Vytápěné budovy s čistým ovzduším, např. kanceláře, obchody, školy, hotely
C2 – nízká Ovzduší s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí. Nevytápěné budovy, kde může docházet ke kondenzaci, např. sklady, sportovní haly
C3 – střední Průmyslové a městské ovzduší s mírným znečištěním oxidem siřičitým, přímořské prostředí s nízkou salinitou Výrobní prostory a provozy s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, např. potravinářské provozy, prádelny, pivovary, mlékárny
C4 – vysoká Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s mírnou salinitou Chemické závody, plavecké bazény a loděnice
C5 – velmi vysoká Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou nebo pobřežní oblasti s vysokou salinitou Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší
CX – extrémní Přímořské prostředí s vysokou salinitou nebo průmyslové prostředí s extrémní vlhkostí a agresivním ovzduším, popřípadě subtropické a tropické oblasti Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s agresivním ovzduším

Typy nátěrových hmot: akrylátové, alkydové, epoxidové, polyuretanové, protipožární, silikonové, polysiloxanové, zink-epoxidové, zink-silikátové, vodouředitelné

Výhody mokrého lakování: široký výběr odstínů – RALů, možnost kytování (tmelení) nerovností či nedostatků v materiálu, snadná opravitelnost laku, vysoká odolnost vůči olejům a kyselinám

Díky technologii, kterou naše lakovna disponuje, můžeme nabídnout lakování nadrozměrných dílů. Odsávací panely jsou zabudované přímo u obvodových stěn, tudíž nezabírají prostor, který může být využit právě pro lakování různých konstrukcí. Tyto panely mají za úkol:

  • odsávat přestřiky nátěrových hmot při jejich aplikaci a zabraňují tak dosedání těchto přestřiků na již nalakovaný povlak – nedochází tedy tak k tzv. suchému střiku

  • odsávání VOC látek – tedy těkavých látek z nátěrových hmot

Ohřev vzduchu zajišťuje vzduchotechnika, která nasává znečištěný vzduch právě přes tyto odsávací panely – panely jej vyčistí a vzduchotechnika vzduch ohřeje a pustí zpět do prostoru, kde se nátěrové hmoty aplikují.

Samotné lakování se řídí normou ISO 12944. Většina koncových zákazníků má ve své společnosti předpisy, které naší firmě nejsou též cizí, a to např.: Lovochemie a.s., SŽDC, STRABAG Rail a.s., Spolchemie a.s., Unipetrol RPA s.r.o.