Metalizace

 

Metalizace

Žárové stříkání (tzv. metalizace nebo šopování) je technologie povrchové úpravy předmětů vrháním drobných částeček roztaveného kovu na vhodně zdrsněný povrch. Technologie je vhodná pro antikorozní ochranu objemných dílů (mostní konstrukce, stožáry vysokého napětí apod.). Žárové stříkání lze použít i pro renovaci ložiskových loží a hřídelů apod. Vhodná je i pro dekorativní účely.

Pro žárové stříkání se používají speciální pistole, které aplikovaný kov roztaví směsí plynů kyslík – acetylen nebo kyslík – propan-butan a proudem vzduchu vrhají na aplikovaný předmět. Aplikovaný kov je do pistole dodáván ve formě drátu.

APLIKOVANÉ MATERIÁLY: hliník, zinek, zinakor (slitina zinku 85% a hliníku 15%), bronz, měď, mosaz

Touto metodou výrazně prodloužíme životnost ocelových povrchů. Metalizace v kombinaci s několikavrstvým nátěrem chrání materiál před korozí desítky let.

 

Galerie